Riziko únikových her

„Únikové místnosti“ se objevují všude a staly se věcí s přáteli a kolegy na pracovišti. Nejedná se o místnosti pro zámožné majitele domů, kam by se mohli stáhnout v případě domácí invaze. Tyto atrakce jsou za poplatek navrženy tak, aby vyzvaly lidi k útěku ze zamčené místnosti – pomocí hádanek, vodítek a řady intelektuálních výzev – v předem stanoveném čase. Zaměstnanci zařízení jsou často přítomni, aby sledovali hry a někdy pomáhali hráčům dosáhnout jejich cíle. Ať už se používá jako zábavná týmotvorná aktivita nebo k individuálnímu testování rozumu.

Ale co bezpečnost takových podniků? V lednu zemřelo pět dospívajících dívek v únikové místnosti v polském Koszalinu na únik oxidu uhelnatého v topném systému, který také způsobil požár v sousední místnosti. Hasiči z požáru vinili vadné elektrické vedení a nestandardní bezpečnostní postupy, ale také uvedli, že pravděpodobnou příčinou požáru byl topný systém s lahvovým plynem. Oheň vypukl v přijímací místnosti a zablokoval zaměstnance cestu k evakuaci teenagerů. Polský ministr vnitra nařídil kontroly požární bezpečnosti na více než 1 000 místech únikových místností po celé zemi. Dříve na takových místech neexistoval žádný oficiální požadavek na osvědčení o požární bezpečnosti.

Povaha činností v únikové místnosti vyvolává obavy ohledně výstupu a potenciálu evakuačních výzev v případě nouze. Kvůli těmto bezpečnostním obavám byly únikové místnosti (nebo puzzle místnosti) předmětem diskuse v Mezinárodní radě pro kodex. Ve skutečnosti byl v nadcházejícím Mezinárodním stavebním řádu pro rok 2021 předložen a schválen návrh jasnějšího řešení potenciálních rizik těchto zařízení. Zvláštní ustanovení o zábavní oblasti poskytují přísnější požadavky na prvky požární bezpečnosti, jako jsou požární poplachy.

Je třeba si uvědomit, že některé únikové místnosti ve skutečnosti mají vstupní dveře otevřené, takže nemusí být nutné aplikovat požadavky zvláštních zábavních oblastí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *